İnsanda umut var mı?


İLGİLENİYORUM

İnsanda umut var mı?

Ortalama 1 saatlik konuşma

“Umut ve Aktivizm üzerine bir Liderlik Semineri”

İnsanoğlu 4. Sanayi Devrimi’ni, bilerek veya bilmeyerek yaşıyor. Gelecekte bizi bekleyen yapay zeka ile birlikte çalışma zorunluluğu, interaktif teknolojiler ve kimbilir başka neler, insanın dünyadaki varlığını farklı bir boyuta sürükleyecek. Bu gelişmelere öylesine odaklanmış durumdayız ki bazen duygusal zekanın yaşamdaki varlığını gözden kaçırıyoruz. İnsanda umut var mı çalışması, umut yaratan insanların hikayelerinden yola çıkarak insanın dünyadaki görevlerini sorguluyor. Siyasi liderler, gönüllü liderler, aktivistler ve kanaat önderlerinin hayatlarından yola çıkarak umudu anımsatmayı amaçlıyor. Amacımız  yöneticilerin liderlik becerilerini iyileştirmek, liderler belirlemek, motivasyon donanmalarını, etkin liderlik tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.

Paylaş :